ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η A & A Apostolides προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή και ανάπτυξη κυβερνητικών, εμπορικών, βιομηχανικών και οικιστικών έργων.

Για κάθε έργο που αναλαμβάνει, η εταιρεία χρησιμοποιεί τα καλύτερα υλικά καθώς επίσης και σύγχρονες μεθόδους κατασκευής, με στόχο να προσφέρει πάντα εξαιρετικά αποτελέσματα. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί ότι κάθε δομή θα λειτουργεί με τον πιο αποτελεσματικό, οικονομικό και ικανοποιητικό τρόπο, η εταιρεία ακολουθεί σταθερές διαδικασίες Ασφάλισης Ποιότητας.

Η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών ενισχύεται περαιτέρω, από μια σειρά συστηματικών ενεργειών που λαμβάνονται σε όλες τις διαδικασίες με σκοπό την ενίσχυση των στόχων Μηδενικού Κινδύνου (Zero Incident). Επιπλέον, η εταιρεία επεξεργάζεται στο παρόν στάδιο τη μετάβαση του Συστήματος Διαχείρισης στην Ασφάλεια και την Υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του ISO 45001, που έχουν καθοριστεί πρόσφατα.

Συμβάσεις Εργολαβίας

Η εταιρεία αναλαμβάνει και επιβλέπει την κατασκευή νέων κτηρίων και έργων ανακαίνισης, οργανώνει και διαχειρίζεται όλες τις πτυχές σε κάθε εργοτάξιο, ενώ παράλληλα βοηθά τους πελάτες της να αυξήσουν τα κέρδη τους, χρησιμοποιώντας τους εκτεταμένους πόρους της προς όφελός τους για εξοικονόμηση κόστους, χωρίς όμως να θυσιάζει ποτέ την εγγυημένη ποιότητα της δουλειάς της.

Οι συμβάσεις που αναλαμβάνονται περιλαμβάνουν σημαντικές προσφορές σε ολόκληρη την Κύπρο από κυβερνητικούς και ημικρατικούς οργανισμούς, όπως για παράδειγμα ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς, δημόσια σχολεία και ιατρικά κέντρα.

Ανάπτυξη Ακινήτων

Δίνοντας έμφαση σε στρατηγικές τοποθεσίες ανερχόμενων αστικών περιοχών, η εταιρεία αναλαμβάνει την ανάπτυξη όλων των τύπων εμπορικών και οικιστικών ακινήτων. Από την αρχιτεκτονική και τη μηχανική σχεδίαση μέχρι τη διαχείριση έργων και την προσανατολισμένη στη λεπτομέρεια τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και την υποστήριξη μετά την πώληση, η Α & Α Apostolides καλύπτει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών ανάπτυξης, ενώ εγγυάται την έγκαιρη παράδοση μιας εξαιρετικής κατασκευής μέσω μιας εξειδικευμένης ομάδας ειδικών.