ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η ανάληψη έργων για πελάτες σ’ ένα ευρύ φάσμα τομέων της αγοράς και τύπων κτηρίων, σημαίνει συνδυασμός αποτελεσματικής διαχείρισης με την εξειδίκευση, καθώς και εξισορρόπηση μεταξύ ποιότητας και αισθητικής με βιώσιμες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις. Η A & A Apostolides το επιτυγχάνει αυτό, ευθυγραμμίζοντας από την αρχή της σύμβασης, τα συμφέροντα, τους στόχους και τις πρακτικές όλων των μελών τόσο της ομάδας της όσο και των πελατών και ορίζοντας με σαφήνεια και διαφάνεια κάθε βήμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία του έργου.