ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Η εταιρεία είναι ένας από τους βασικούς παίκτες στις τοπικές κυβερνητικές προσφορές, παραδίδοντας με επιτυχία ένα ευρύ φάσμα σημαντικών δημόσιων κτηρίων, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα με τρόπο ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες διαφόρων υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών, σε ολόκληρο το νησί. Τα κυβερνητικά έργα απαιτούν ένα μοναδικό σύνολο δεξιοτήτων και ικανοτήτων με έμφαση στον σύγχρονο σχεδιασμό και τις μοντέρνες τεχνικές οικοδόμησης, προκειμένου να καλύψουν τις πολύπλευρες ανάγκες και τα εξαιρετικά υψηλά πρότυπα που ορίζονται από το κράτος.