ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ

Η εταιρεία αναζητά και υποβάλλει προσφορές για δημόσιες συμβάσεις, με μοναδικό σκοπό τη δημιουργία κτηρίων που θα εξυπηρετούν τους πολίτες της Κύπρου και με τρόπο που να αντικατοπτρίζει τις αξίες και τη δέσμευσή της για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Επιπλέον, η ανάληψη και υλοποίηση έργων υψηλού κύρους έδωσε στην εταιρεία την ευκαιρία να ενισχύσει περαιτέρω την υπόσχεσή της για επαγγελματισμό και καινοτομία, καθώς και να εξασφαλίσει ηγετική θέση στην αγορά.

Προβολή όλων των 10 αποτελεσμάτων