, ,

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Οι εργασίες ανακαίνισης διώροφης υφιστάμενης οικίας στη Λευκωσία, συνεχίζονται στην Α&Α Αpostolides ΛΤΔ, με βασικό μας στόχο τις αξιόπιστες και οικολογικά βιώσιμες λύσεις.