, ,

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Οι εργασίες αφορούν την πλήρη ανακαίνιση υφιστάμενης δεκαώροφης πολυκατοικίας, που θα αποτελείται από γραφεία.