, ,

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΑΣΗ Β

Δημιουργία νέων γραφειακών εγκαταστάσεων για την προσωρινή μεταστέγαση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών (Φάση Β).