, ,

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Το έργο αφορά διάφορες εργασίες στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων και μόνωση της οροφής της αίθουσας.