, ,

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ , ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Το έργο αφορά οικοδομικές, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, επιδιορθώσεων, λειτουργίας, συντήρησης, αποκατάστασης, προσθηκών και αναβάθμισης στις Υφιστάμενες Εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου το οποίο ανέλαβε η εταιρεία μας με Κοινοπραξία με τις εταιρείες Caramondani Bros PUblic Co. Ltd και Blue Sun Automation Ltd.