,

ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

H εταιρεία μας ανέλαβε την ενεργειακή αναβάθμιση του Κτηρίου Γραφείων Επιτρόπων, με στόχο να καταστεί η λειτουργία του συγκροτήματος φιλικότερη προς το περιβάλλον.