,

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΣΙΑ

Ανταποκρινόμενοι σε άλλη μία μεγάλη πρόκληση, με γνώμονα πάντα το άριστο αποτέλεσμα και τις απαιτήσεις των έργων που αναλαμβάνουμε, η εταιρεία μας έχει ολοκληρώσει το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής φαρμακευτικών προϊόντων της Marathon Distributions στα Λατσιά.