, ,

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΞΗΡΩΝ ΓΙΑ IPH FOODSTUFF SUPPLIERS LTD ΣΤΟ ΔΑΛΙ

Ένα άλλο έργο ξεκίνησε με τη σφραγίδα της A&A Apostolides Ltd. Η εταιρεία μας έχει αναλάβει την επέκταση των ψυκτικών θαλάμων και των ξηρών αποθηκών στο Δάλι. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή σας.