ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΞΗΡΩΝ ΓΙΑ IPH FOODSTUFF SUPPLIERS LTD ΣΤΟ ΔΑΛΙ