, ,

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟY ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ”ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ”

Εργασίες Ελέγχου, Συντήρησης των Χωροδικτυωμάτων και Στεγάνωσης της οροφής του Πολυπροπονητηρίου «Ευάγγελος Φλωράκης».