, ,

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ” ΛΕΜΕΣΟ

Εργασίες Συντήρησης και Υγρομόνωσης της μεταλλικής οροφής του Αθλητικού Κέντρου «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό.