, ,

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΙΙΙ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

Το έργο αφορά εργασίες για την προμήθεια και εγκατάσταση αγωγών αποχέτευσης, στο πλαίσιο της κατασκευής του Αποχετευτικού Συστήματος και σύνδεσης του οικισμού Μακάριος ΙΙΙ με το αποχετευτικό σύστημα της πόλης στην Λάρνακα.