, ,

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ / ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ALPHA

Το Έργο αφορά εργασίες σε υφιστάμενη οικοδομή στις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού Αlpha Κύπρου στα Λατσιά.