, ,

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΛΦΑΜΕΓΑ ΣΤΟ ΔΑΛΙ

Το έργο αφορά τις εργασίες ανέγερσης του κέντρου διανομής Αλφαμέγα στο Δάλι.