, ,

ΜOΝΙΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΚEΝΤΡΟ, ΖΑΚAΚΙ – ΛΕΜΕΣOΣ

Έχουμε ολοκληρώσει επιτυχώς τις εργασίες κατασκευής του Μόνιμου Εκπαιδευτικού Κέντρου που θα βρίσκεται στο City of Dreams Mediterranean Casino Resort, στο Ζακάκι της Λεμεσού. Η κύρια χρήση του κτιρίου είναι να στεγάσει την εκπαίδευση όλου του προσωπικού που θα εργάζεται στο καζίνο.