, ,

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 132KV

Το έργο αφορά την κατασκευή βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα για τοποθέτηση εξοπλισμού, μετατροπές και άλλες εργασίες εντός του κτιρίου για την τοποθέτηση νέου εξοπλισμού κλπ.