, ,

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 3 ΧΡΟΝΩΝ

Το έργο αφορά τη συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών σε Υποσταθμούς Μεταφοράς της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Κύπρου.