,

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Με ιδιαίτερη τιμή έχουμε αναλάβει τη γενική ανακαίνιση, αναβάθμιση και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας του κτιρίου της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Παρίσι.

Το έργο τελείται εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών, με τη συνεργασία του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.