, ,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ’ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΩΝ

Το έργο αφορά την αντικατάσταση υγρομονώσεων σε διάφορα κτίρια στην Τεχνική Σχολή Μακάριος Γ΄στη Λευκωσία.